Skip to content

Příležitostné soubory

Zkušenosti z oblasti komorní hry získávají naši žáci i mimo zavedené soubory (viz další odkazy). Podle schopností mají možnost vyzkoušet např. čtyřruční  klavírní hru, hru v různých komorních uskupeních s doprovodem klavíru či zpěv v příležitostném komorním pěveckém sboru.