Skip to content
peníze

Školné

Výše školného v základní umělecké škole Rýmařov

Hudební obor – individuální výuka 1800,- Kč za pololetí (3600,- Kč za rok)
Hudební obor – skupinová výuka 1600,- Kč za pololetí (3200,- Kč za rok)
Hudební obor – přípravné studium 1550,- Kč za pololetí (3100,- Kč za rok)
Výtvarný obor 1550,- Kč za pololetí (3100,- Kč za rok)
Literárně dramatický obor
1050,- Kč za pololetí (2100,- Kč za rok)
Taneční obor
1300,- Kč za pololetí (2600,- Kč za rok)

půjčovné za nástroj:

 • Nástroje pořízené do 31. 12. 2016 s jakoukoli pořizovací cenou a nástroje pořízené od 1. 1. 2017 s pořizovací cenou do 9.999,- Kč …
  • do 4.999,- … 400,- ročně (200,- pololetně)

  • od 5.000,- do 9.999,- … 800,- ročně (400,- pololetně)

  • nad 10.000,- … 2000,- ročně (1000,- pololetně)

 • Nástroje pořízené od 1. 1. 2017
  • 1% z pořizovací ceny

Jak je možné školné platit 

 • osobně v kanceláři školy, plátce obdrží potvrzení o zaplacení
 • převodem na účet školy
  • jednorázově či trvalým příkazem – číslo účtu ZUŠ Rýmařov: 18338771/0100
  • variabilní symbol vám sdělí paní učitelka či pan učitel

Školné …

 • … je stanoveno pouze v pololetní, nebo celoroční výši – nezáleží na tom, kdy žák do školy nastoupí.
 • … lze ale platit v měsíčních splátkách – za předpokladu, že si plátce zavede trvalý příkaz ze svojí banky na účet 18338771/0100 – variabilní symbol vám sdělí paní učitelka či pan učitel a do zprávy pro příjemce uvede jméno dítěte. V tomto případě je nutné v kanceláři školy podepsat dohodu o jiném termínu úplaty (splátkový kalendář).
 • … lze platit i hotově, ale pouze za pololetí či za celý školní rok, nikoli za měsíc – hotově v kanceláři či také zmíněným bankovním převodem.
 • … platbu školného je nutné uhradit vždy do 15. dne prvního měsíce zvoleného období – to znamená do 15.9. v případě platby roční nebo platby za 1. pololetí a do 15.2. v případě platby za 2. pololetí.

Školné nelze platit učiteli – chce-li někdo platit hotově, lze to provést pouze v kanceláři školy.

Pokud není školné za žáka uhrazeno ve stanoveném termínu, tedy do 15. 9. a 15. 2., žák přestává být podle vyhlášky o ZUV žákem školy!