Skip to content

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor se vyučuje v budově na Divadelní ulici.

Radost, přátelství, parta, dobra nálada, hudba, hra, pohyb, příběh, improvizace, kostým, pantomima, role, divadlo, život, dobré prostředky k poznání sebe sama…